Kategorya

Lohikal na pagsusuri

Paano gawin ang lohikal na pagsusuri

Lohikal na pagsusuri: isang praktikal na gabay sa kung paano gawin ang lohikal na pagsusuri at kung paano matukoy ang mga elemento ng pangungusap: paksa, panaguri, mga papuri.

Lohikal na pagsusuri: ang mga pandagdag

Mga pagkumpleto sa lohikal na pagsusuri: kung paano makilala at makilala ang mga ito, narito ang kumpletong listahan ng lahat ng direkta at hindi direktang mga pantulong at mga tanong na kanilang sinasagot.

Lohikal na pagsusuri: talahanayan ng mga pandagdag

Mga talahanayan ng mga kumpletong: isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan upang maisagawa ang lohikal na pagsusuri sa pinakamahusay na paraan, na kinikilala ang tuwirang direktang at hindi direktang mga pandagdag.